Spolupracujeme s velmi talentovanými nevidomími umělci, kteří nám pomáhají s projektem. Spolu s nimi pro vás připravujeme nevšední audiovizuální zážitek.

Ráchel Skleničková

Ráchel Skleničková, úžasná nevidomá klavíristka, která má tak vytříbený sluch, že se při hře na pódiu dokáže orientovat jen podle dirigentova dechu. Ráchel patří k těm, kteří dokázali hudbou nahradit leccos z toho, co jim odepřela ztráta zraku. Narodila se totiž jako zcela nevidomá. Je příkladem osobnosti, kde se mimořádné nadání mísí s houževnatostí a pílí. Hovoří se o ní jako o zázračném talentu, neboť její hra zcela obstojí ve srovnání s nejlepšími „vidícími“ klavíristy její generace. 

Jakub Blažek

Jakub se začal věnovat hudbě již v předškolním věku. Následně studoval hru na klavír a zobcovou flétnu v Základní umělecké škole.  Po absolvování I. stupně hry na piano zaměnil v roce 2013 tento nástroj za saxofon.  Stále více se zaměřuje na jazz, blues a v neposlední řadě na improvizaci. Kromě již zmiňovaných nástrojů se v současné době intenzivně věnuje hře na foukací harmoniky. Diatonická harmonika, na níž tvoří své bluesové improvizace, se v současné době stala jeho srdeční záležitostí.

Simona Němcová

„Nevidomý hudebník má v sobě jinou formu energie, tedy můžeme lidem zprostředkovat známé tóny úplně jinak. Dokonce i emoce jako lásku, bolest, smutek, radost…, které jsou v klasické hudbě obsaženy, předáme jiným způsobem. Já pevně věřím, že jakmile se do naší hry zaposlouchají a začnou ji vnímat, tak podlehnou.“